SẢN PHẨM

  Sale DXD (i) - Quản Lý Bán Hàng Online

  Sale DXD (i) - Quản Lý Bán Hàng Online
  Phần mềm quản lý bán hàng ~ Sale DXD (i) ~ Phiên bản Online giúp người bán hàng quản lý hiệu quả việc "Bán Hàng", "Mua Hàng" => theo dõi "Tồn kho", “Công Nợ” tốt nhất, đặc biệt rất dễ sử dụng, thân thiện với người dùng...

  Sale DXD (s) - Quản Lý Bán Hàng Offline

  Sale DXD (s) - Quản Lý Bán Hàng Offline
  Phần mềm quản lý bán hàng ~ Sale DXD (s) ~ Phiên bản Offline giúp người bán hàng quản lý hiệu quả việc "Bán Hàng", "Mua Hàng" => theo dõi "Tồn kho", “Công Nợ” tốt nhất, đặc biệt rất dễ sử dụng, thân thiện với người dùng...

  Bida DXD (s) - Quản Lý Quán BIDA

  Bida DXD (s) - Quản Lý Quán BIDA
  Phần mềm quản lý BIDA ~ Bida DXD (s) 7.0 ~ phiên bản Offline giúp chủ Quán quản lý chặt chẽ giờ vào - giờ ra của từng bàn theo từng thời điểm sáng-chiều-tối trong ngày, thống kê doanh thu theo ngày, kết quả kinh doanh, lãi lỗ. Đặc biệt, phần mềm có chức năng định lượng pha chế...

  Cafe shop (s) - Quản Lý Quán Offline

  Cafe shop (s) - Quản Lý Quán Offline
  Phần mềm quản lý Quán ~ Cafe shop (s) ~ Phiên bản Offline giúp chủ Quán quản lý chặt chẽ hóa đơn bán hàng nhanh chóng, thống kê doanh thu theo ngày, kết quả kinh doanh, lãi lỗ. Đặc biệt, phần mềm có chức năng định lượng pha chế...
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Phone
Tel 1:
(08) 3601 7326
Phone
Tel 2:
(070) 350 1981
Phone
Hotline:
0914 145 751

0914.145.751_Q.Lý

093.284.7728_KD1

090.712.3728_KD2

093.299.0620_KD3